Antti Harmainen

väitöstutkija, historia, Tampereen yliopistoEsoteria-hanke

Toimin tohtoriopiskelijana Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan historiaoppiaineessa. Tällä hetkellä viimeistelen historiatieteen alaan kuuluvaa väitöskirjaani, jossa tarkastelen, millaisia merkityksiä modernin länsimaisen esoterian piiriin kuuluvat käsitykset saivat 1900-luvun taitteen suomalaisen älymystön ja nousevan keskiluokan verkostoissa. Tutkimuksessani painottuvat aatehistorian, sukupuolihistorian ja elämäkerrallisen historiantutkimuksen näkökulmat; tulkitsen Teosofisen Seuran ja spiritualismin kaltaisia esoteerisia liikkeitä osana ideologista ja uskonnollista murrosta, joka sai viimeistään 1880-luvun alusta alkaen monet koulutettuihin luokkiin kuuluneet yksilöt pohtimaan vakaumuksiaan ja etsimään uusia keinoja niiden jäsentämiseen.

Sekä väitöstutkimukseni että aiemmat julkaisuni ovat keskittyneet eri aloilla toimineiden kirjoittajien kautta välittyvään kuvaan 1900-luvun taitteen esoteriasta ja sen moninaisista merkityksistä. Olen tutkinut kirjailija J. H. Erkon (1849–1906) ja hänen lähipiirinsä (esim. Minna Canth, Elias Erkko, Hilda Asp) kontakteja Saksan ja saksankielisen kulttuurin kautta välittyneisiin esoteerisiin virtauksiin, kenraaliluutnantti Carl Robert Sederholmin (1818–1903) eläkepäivinään kirjoittamia populaareja tutkimusteoksia, joissa ajan esoteerisilla käsityksillä oli oma roolinsa, sekä suomalaisen Teosofisen Seuran puitteissa tuotettuja julkaisuja, jotka muokkasivat kansainvälisen teosofian ideologiaa omintakeisiin suuntiin (esimerkiksi Martti Humu -nimimerkillä tunnetun Maria Ramstedtin [1852–1915] julkaisut).

Töiden tauotessa uppoudun puutarhanhoitoon, sekalaisiin liikuntasuoritteisiin, 1900-luvun taitteen saksalaiseen psykologiaan, 2000-luvun ranskalaiseen filosofiaan ja NBA-koripallon seuraamiseen.

Asiasanat: Teosofia, Teosofinen Seura, spiritualistinen liike, kulttuuriprotestantismi, Lebensreform, J. H. Erkko, Elias Erkko, Hilda Asp, Kustaa Asp, Minna Canth, Carl Robert Sederholm, Eino Leino, Pekka Ervast, Alfred Percy Sinnett, Helena Blavatsky, aatehistoria, sukupuolihistoria, elämäkerrallinen historiantutkimus, historiantutkimus, esoteria ja kaunokirjallisuus, saksalainen humanismi ja moderni länsimainen esoteria

Tärkeimmät julkaisut hankkeen teemoihin liittyen:

  • Historiallinen aikakauskirja, moderni länsimainen esoteria -teemanumero (3/2107): lehden toimittaminen yhdessä Maarit Leskelä-Kärjen kanssa.
  • 2020, yhdessä Mikko Kemppaisen kanssa. ”Paremman sosialismin” asialla. Uskonnon ja sosialismin synteesi suomalaisessa työväenliikkeessä ensimmäisista eduskuntavaaleista kansalaissotaan” Historiallinen Aikakauskirja 1 /2020.
  • 2020. ”Esoterian ja politiikka”– Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 171-194.
  • 2020. ”Teosofia”– Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 91-112.
  • 2018. ”The one and only true and salvational faith.” The synthesis of Kulturprotestantismus, German humanism and Western esotericism in Carl Robert Sederholm’s written work of early 1880s. Approaching Religion Vol 8 No 1 (2018) pp. 5–16.
%d bloggaajaa tykkää tästä: