Julia von Boguslawski

Esoteria-hankeväitöstutkija, uskontotiede, Helsingin yliopisto

Olen uskontotieteen väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Opiskelin ensin pitkään filosofiaa, mutta päädyin valmistumaan filosofian maisteriksi historian alalta. Nykyisessä tutkimuksessani nämä näkökulmat yhdistyvät. Tutkimusintresseihini kuuluvat Suomen uskonnollisen kentän muutokset, etenkin esoterian historia, esoteeristen aatteiden ylirajainen leviäminen ja verkostot, esoterian monet tulkinnat, sekä historiakäsitykset ja historiakulttuuri.

Väitöskirjani käsittelee teosofien ja antroposofien järjestäytymistä liikkeinä Suomessa 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Minua kiinnostaa näiden ylirajaisten liikkeiden verkostot ja liikeiden aatteiden kulkeutuminen Suomeen.  Tutkin myös liikkeiden levinneisyyttä ja Suomessa sekä sitä keitä ne puhuttelivat. Erityisesti minua kiinnostaa miten liikkeet asemoituivat uusina aatteina Suomen uskonnollisella kentällä.

Asiasanat: vapaa-ajattelu, teosofia, antroposofia, Suomen Teosofinen Seura, Suomen Antroposofinen Seura, liikkeet ja verkostot

Tuhat-tietokanta

Academia.edu

Tärkeimmät julkaisut hankkeen teemoihin liittyen:

  • 2018. ”Putting the Spiritual into Practice: Anthroposophy in the life and work of Uno and Olly Donner”. Approaching Religion 2018 (1), 48–68. Julia von Boguslawski & Jasmine Westerlund https://journal.fi/ar/article/view/66739
  • 2017. ”Henkisen elämän kaipuu: antroposofinen henkitiede Suomessa 1922–1935”. Historiallinen Aikakauskirja 2017 (2), 211–224.

Profile in English >>>

 

 

%d bloggers like this: