Nina Kokkinen

FT, Tam, Tutkijatohtori, Donner-instituutti, Åbo Akademin säätiö

Olen kiinnostunut erityisesti esoteerisuuden yhteyksistä taiteeseen ja luovuuteen. Keväällä 2019 tarkastetussa väitöstutkimuksessani kysyin millainen rooli esoteerisuuteen taipuvalla henkisyydellä on modernissa taiteessa tarkentaen katseeni erityisesti 1900-luvun vaihteessa työskennelleiden suomalaistaiteilijoiden – Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin – teoksiin ja kirjoituksiin. Vastapaino julkaisi tutkimuksestani hieman lyhennetyn ja yleistajuisemman tietokirjan, joka palkittiin laadukkaasta taidekirjoittamisesta (Edward Richter -palkinto 2019).

Kehittelin tutkimuksessani eteenpäin uskontotieteessä lanseerattuja okkulttuurin ja etsijyyden käsitteitä, jotka rakentavat teoreettista siltaa 1900-luvun taitteen esoteerisuudesta nykypäivän henkisyyteen. Tarkastelemani taiteilijat määrittyvätkin tutkimuksessani aikalaistermein ”totuudenetsijöiksi”, jotka hakivat vastauksia monialaisiin kysymyksiinsä vuosisadanvaihteen okkulttuurista – heterogeenisen henkisyyden kentältä, jossa esoteerisuus, tiede ja taide elivät hedelmällisessä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Postdoc-tutkimuksessani perehdyn esoteerisuuteen ja erityisesti ”idän henkisyyteen” liittyviin diskursseihin pohjoismaisessa taiteessa 1800-luvun lopulta 1900-luvun loppupuolelle.

Tutkijana koen olevani nomadi, joka liikkuu paitsi tieteenalojen myös tieteen ja taiteen raja-alueilla. Väitöstutkimukseni olen tehnyt uskontotieteeseen, mutta maisteriopintoni olen suorittanut taideteollisella alalla. Olen opiskellut pitkään myös taidehistoriaa. Käsitykseni maailmasta ja tiedosta rakentuvat yhtä lailla visuaalisesti kuin kielellisesti. Koen monenlaisten rajojen haastamisen ja ylittämisen tärkeäksi.

Tällä hetkellä minua innostaa tieteen popularisointi luovan tietokirjoittamisen ja visuaalisen kerronnan keinoin. Työskentelen muun muassa esoteerisuuteen liittyvien taidenäyttelyiden kuratoimisen parissa.

Avainsanat: taide ja esoteerisuus, henkisyys modernissa taiteessa, etsijät ja etsijyys, okkulttuuri, 1900-luvun vaihteen esoteerisuus, tieteen ja taiteen raja-alueet, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Pekka Halonen, esoteerisuus Suomessa, mediaalinen taide

Kotisivu: www.ninakokkinen.com
Academia.edu: http://utu.academia.edu/NinaKokkinen


Tärkeimmät julkaisut hankkeen teemoihin liittyen:

Kirjat ja toimitetut teokset:

Valikoituja artikkeleita:

 • 2021. ”Artists as truth-seekers: Focusing on agency and seekership in the study of art and occulture” – Approaching Religion, 11(1), 4–27. https://doi.org/10.30664/ar.98310
 • 2020. ”Initiaatio taiteen ja esoteerisuuden risteyksessä” – Nina Kokkinen & Lotta Nylund (toim.) Hengen aarteet. Esoteerisuus Suomen taidemaailmassa 1890–1950. Helsinki: Parvs, 8-23.
 • 2020. ”Ilona Harima ja mediaalinen taide” – Nina Kokkinen & Lotta Nylund (toim.) Hengen aarteet. Esoteerisuus Suomen taidemaailmassa 1890–1950. Helsinki: Parvs, 92-99.
 • 2020, yhdessä Tiina Mahlamäen ja Maarit Leskelä-Kärken kanssa. ”Esoteerisuus taiteessa ja kirjallisuudessa”– Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 221-246.
 • 2020, yhdessä Tiina Mahlamäen kanssa. ”Näkökulmia esoteerisuuteen ja okkultismiin”– Tiina Mahlamäki & Nina Kokkinen (toim.) Moderni esoteerisuus ja okkultismi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 11-30.
 • 2015. ”Totuudenetsijä – Avain Akseli Gallen-Kallelan mausoleumimaalauksiin” – Elämän harjulla. Akseli Gallen-Kallela ja Jusélius-mausoleumi. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 17-35
 • 2013. ”Occulture as an Analytical Tool in the Study of Art” – Aries – Journal for the Study of Western Esotericism 2013 (2), 7–36.
 • 2013. ”Hugo Simberg’s Art and the Widening Perspective into Swedenborg’s Ideas” – Karl Grandin (ed.) Emanuel Swedenborg – Exploring a “World memory”: Context, Content, Contribution. Stockholm: Center for History of Science, The Royal Swedish Academy of Sciences, 246–266.
 • 2012. ”Okkulttuuri-käsitteen mahdollisuudet ja edellytykset modernin taiteen uskonnollisuuden tutkimuksessa” – Tahiti – Taidehistoria tieteenä 3/2012. http://tahiti.fi/03-2012/
 • 2011. ”Taiteilija vihittynä mestarina. Vuosisadanvaihteen okkulttuurin teemoja Akseli Gallen-Kallelan taiteessa” – Ota sielusi täyteen! Tutkimuksellisia polkuja Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 46–59.
 • 2010. ”Jumalan pojat. Tolstoilaisuuden ja teosofian kohtaamisia vuosisadanvaiheessa” – Minna Turtiainen & Tuija Wahlroos (toim.) Maaemon lapset – Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 33–41.

Profile in English >>>

%d bloggaajaa tykkää tästä: