Nina Kokkinen

väitöstutkija, uskontotiede, Turun yliopisto

Olen kiinnostunut erityisesti esoteerisuuden yhteyksistä taiteeseen ja luovuuteen. Väitöstutkimuksessani kysyn millainen rooli esoteerisuuteen taipuvalla henkisyydellä on modernissa taiteessa tarkentaen katseeni erityisesti 1900-luvun vaihteessa työskennelleiden suomalaistaiteilijoiden – Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin – teoksiin ja kirjoituksiin.

Kehittelen tutkimuksessani eteenpäin uskontotieteessä lanseerattuja okkulttuurin ja etsijyyden käsitteitä, jotka rakentavat teoreettista siltaa 1900-luvun taitteen esoteerisuudesta nykypäivän henkisyyteen. Tarkastelemani taiteilijat määrittyvätkin tutkimuksessani aikalaistermein ”totuudenetsijöiksi”, jotka hakivat vastauksia monialaisiin kysymyksiinsä vuosisadanvaihteen okkulttuurista – heterogeenisen henkisyyden kentältä, jossa esoteerisuus, tiede ja taide elivät hedelmällisessä vuorovaikutussuhteessa toisiinsa.

Tutkijana koen olevani nomadi, joka liikkuu paitsi tieteenalojen myös tieteen ja taiteen raja-alueilla. Väitöstutkimukseni olen tehnyt uskontotieteeseen, mutta maisteriopintoni olen suorittanut taideteollisella alalla. Olen opiskellut pitkään myös taidehistoriaa. Käsitykseni maailmasta ja tiedosta rakentuvat yhtä lailla visuaalisesti kuin kielellisesti. Koen monenlaisten rajojen haastamisen ja ylittämisen tärkeäksi.

Tällä hetkellä minua innostaa tieteen popularisointi luovan tietokirjoittamisen ja visuaalisen kerronnan keinoin. Työskentelenkin parhaillaan esoteerisuuteen liittyvien taidenäyttelyiden kuratoimisen parissa. Lisäksi toimitan yhdessä Tiina Mahlamäen kanssa tietoteosta, joka käsittelee modernia esoteerisuutta Suomessa.

Avainsanat: taide ja esoteerisuus, henkisyys modernissa taiteessa, etsijät ja etsijyys, okkulttuuri, 1900-luvun vaihteen esoteerisuus, tieteen ja taiteen raja-alueet, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg, Pekka Halonen

Kotisivu: www.ninakokkinen.com
Adademia.edu: http://utu.academia.edu/NinaKokkinen

Tärkeimmät julkaisut hankkeen teemoihin liittyen:

  • Occulture and Modern Art. Special issue in Aries – Journal for the Study of Western Esotericism 2013 (2). Edited by Nina Kokkinen and Tessel M. Bauduin.
  • 2019. Totuudenetsijät – esoteerinen henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa. Tampere: Vastapaino.
  • 2015. ”Totuudenetsijä – Avain Akseli Gallen-Kallelan mausoleumimaalauksiin” – Elämän harjulla. Akseli Gallen-Kallela ja Jusélius-mausoleumi. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 17-35
  • 2013. ”Occulture as an Analytical Tool in the Study of Art” – Aries – Journal for the Study of Western Esotericism 2013 (2), 7–36.
  • 2013. ”Hugo Simberg’s Art and the Widening Perspective into Swedenborg’s Ideas” – Karl Grandin (ed.) Emanuel Swedenborg – Exploring a “World memory”: Context, Content, Contribution. Stockholm: Center for History of Science, The Royal Swedish Academy of Sciences, 246–266.
  • 2012. ”Okkulttuuri-käsitteen mahdollisuudet ja edellytykset modernin taiteen uskonnollisuuden tutkimuksessa” – Tahiti – Taidehistoria tieteenä 3/2012. http://tahiti.fi/03-2012/
  • 2011. ”Taiteilija vihittynä mestarina. Vuosisadanvaihteen okkulttuurin teemoja Akseli Gallen-Kallelan taiteessa” – Ota sielusi täyteen! Tutkimuksellisia polkuja Akseli Gallen-Kallelan taiteeseen. Espoo: Gallen-Kallelan museo, 46–59.
  • 2010. ”Jumalan pojat. Tolstoilaisuuden ja teosofian kohtaamisia vuosisadanvaiheessa” – Minna Turtiainen & Tuija Wahlroos (toim.) Maaemon lapset – Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 33–41.

Profile in English >>>

%d bloggaajaa tykkää tästä: