Uuden etsijöiden konferenssisessio

Uuden etsijät -hanke esittäytyi hienolla ja onnistuneella tavalla järjestäessään Maarit Leskelä-Kärjen organisoimana ja puheenjohtamana kahden session pituisen kokonaisuuden 1800-luvun tutkijaverkoston vuosikonferenssissa Helsingissä 29.1.2016.

Antti Harmainen kertoi Krimin sodan veteraanista, tunnetun kauppiassuvun jäsenestä Carl Robert Sederholmista (1818-1903), joka sotilasuransa jälkeen ryhtyi kirjoittamaan uusista uskonnollisista virtauksista.

Sederholm kirjoitti noin 20 teosta, jotka käsittelivät kristinuskoa, spiritualismia, teosofiaa ja yleistä uskontojen tutkimusta. Hänellä ei ollut kadettikoulua tieteellisempää koulutusta, mutta hänen kirjoituksensa kertovat laajasta perehtyneisyydestä alan kansainväliseen kirjallisuuteen. Keskeisempänä vaikuttajana uskontotieteen isäksikin kutsuttu Max Müller.

Harmainen osoitti aiempien tulkintakehysten – jotka asettivat Sederholmin joko osaksi kirkkokriittistä rintamaa tai uusien virtausten mukaan kääntyväksi tuuliviiriksi – paikkansapitämättömyyden. Sederholm vietti käytännössä koko aikuiselämänsä Suomen suurruhtinaskunnan ulkopuolella, joten hän ei osallistunut suomalaisiin kansallisiin tai kirkollisiin keskusteluihin.

Sederholm myös uskonnollisuutta ja henkisyyttä käsittelevissä teoksissaan oli hyvin johdonmukainen ja jo ensimmäisessä teoksessaan asetti ne kehykset, joiden sisällä myöhemmätkin työt liikkuivat. Hän oli ensimmäisiä, jotka esittelivät buddhalaisuutta suomalaiselle lukijakunnalle.


Kiinnostus spiritualismiin ja teosofiaan yhdisti Sederholmin Marjo Kaartisen esittelemään Vera Hjeltiin (1857-1947), joka oli monella tavalla yhteiskunnallisesti aktiivinen nainen. Hänen työtään ja elämäänsä ohjasi teosofinen, erityisesti Annie Besantin ajatusten värittämä velvollisuusajattelu. Yksi hänen elämänsä kohokohtia oli Besantin tapaaminen Tukholmassa 1904.

Kaartinen nosti esiin erittäin kiinnostavan tapahtuman vuodelta 1893, kun tunnettu meedio Madame d’Esperance vieraili Helsingissä ja järjesti useita seansseja. Erään seanssin aikana hänen kerrotaan osin dematerialisoituneen – tämä hyvin poikkeuksellinen tapahtuma herätti huomiota paitsi Suomessa myös tutkijoiden parissa. Tapahtuma onkin raportoitu erittäin tarkasti.


Itse kerroin kirjailija Kersti Bergrothin (1886-1975) tiestä pietistisestä, hartaan ja vakavan uskonnollisesta perheestä ja suvusta opiskeluaikojen uskontokriittisen ja ateistisen vaiheen kautta kiinnostukseen henkisistä todellisuuksista.

Myös Bergrothin kehitykselle Annie Besantin kirjoitukset olivat tärkeitä. Niiden myötä hän avautui henkisen maailman olemassaololle ja koki heräämiseksi kutsumansa kokemuksen, jonka myötä henkisestä maailmasta tuli hänelle todellinen.

Bergroth tutustui Rudolf Steinerin kirjoituksiin ja antroposofiasta tuli hänen maailmankatsomuksensa. Antroposofiasta kertoivat myös Julia von Boguslavski alustuksessaan Uno ja Olly Donnerien kirjeenvaihtoverkostosta ja erityisesti Uno Donnerin toiminnasta antroposofisessa liikkeessä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Hänen myötävaikutuksellaan Suomessa vieraili 1920-1930-luvuilla useita keskeisiä antroposofisia vaikuttajia.

Jasmine Westerlund puolestaan keskittyi Olly Donneriin ja avasi informatiivisen kartta-aineiston avulla Ollyn  sekä Ollyn ja Unon matkoja Euroopassa. Heitä liikuttivat opiskelu, ystävät, liiketoimet, mutta erityisesti antroposofia ja terveydestä vaaliminen – hengen ja ruumiin tarpeista huolehtiminen.


Erilaiset kirjeaineistot muodostivat merkittävimmät lähteet suurimmassa osassa alustuksia. Ennen puhelimen yleistymistä kirjeet olivat keskeinen tiedonvälityksen muoto. Kirjeissä käsiteltiin hyvin arkisia asioita: hintoja, matkustamisen ongelmia tai matkasuunnitelmia, ruokaa, terveydentilaa, vaatehuoltoa tai käsikirjoitusten kohtaloa. Mutta kirjeissä saatettiin myös avautua yksityisistä asioista tai käsitellä syvällisiä hengentieteellisiä kysymyksiä.

Kirjeaineistot ovat palkitsevia ja informatiivisia, mutta ajoittain myös turhauttavia: paljon kirjeitä on kadonnut aikojen saatossa, paljon kirjeitä on myös tietoisesti hävitetty, ja usein kirjeenvaihdon toinen osapuoli jää mykäksi. Tilanne, jossa molempien kirjeenvaihdon osapuolien kirjeet olisivat päätyneet arkistoon, on valitettavan harvinaista.

 

Uuden etsijät -hanke esittäytyy 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssissa Helsingissä 29.1.2016

Maailma mielessä, teoksessa, kartalla: 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssi

Suomalainen sivistyneistö ja esoteerisuus 1800–1900- lukujen vaihteen ylirajaisissa kehyksissä  

Perjantai 29.1.2016
Klo 12.1516.00
Helsingin yliopisto, Fabianinkatu 33, sali 15

Pj. Maarit Leskelä-Kärki

  • Antti Harmainen: Kansainvälinen kenraali Sederholm – Saksan kautta välittynyt esoteria ja kokeellinen psykologia osana 1880-luvun Suomen ”uskonnollista rajuilmaa”
  • Marjo Kaartinen: Vera Hjelt ja esoterian kansainväliset pyörteet 1890–1910
  • Tiina Mahlamäki: Kersti Bergrothin aatteelliset virtaukset pietismistä ateismin kautta teosofiaan ja antroposofiaan
  • Sari Hartikainen: Buddhalaisuus Maria Jotunin kirjallisessa elämässä
  • Julia von Boguslawski: Antroposofian rantautuminen Suomeen Uno ja Olly Donnerin kansainvälisten verkostojen kautta
  • Jasmine Westerlund: Olly Donner (1881– 1956) ja avoin Eurooppa
  • Pekka Pitkälä: Sigurd Wettenhovi-Aspan (1870–1946) kansainvälinen kansallisromantiikka

Miten säilyttää lumous?

Goetheanumin arkiston johtaja Johannes Nilo vieraili Donner-instituutissa Turussa 12. 11. 2015. Saimme kuulla kiinnostavan ja ajankohtaisen esitelmän, jossa Nilo pohti Mircea Eliaden, Giorgio Agambenin, Max Weberin ja antroposofian perustaja Rudolf Steinerin ajattelun yhtäläisyyksiä ja eroja. Eliaden mukaan sekularisointi on taivaallisen hierarkian siirtämistä maan päälle, kun taas profaaniksi tekeminen on neutralisoimista, jossa asia menettää ”auransa”. Weber puhuu Entzauberungista, taian poistumisesta (tai lumouksen katoamisesta); kaiken voi selittää ja kaikesta tulee arkista, jolloin maailmasta katoaa pyhyys. Mitä meille sitten jää – ehkä kapitalismi, voimmehan ostaa aina uutta ja saada siten merkitystä elämäämme? Agamben näkeekin kapitalismin uskonnollisena ilmiönä, koska siinä kaikella on merkitys vain suhteessa kulttiin, joka on pysyvä. Jokainen päivä on pyhäpäivä eli kulutuspäivä, eikä kultti tarjoa toivoa vaan syyllisyyttä – taas tuli ostettua jotain turhaa, mutta huomennahan on uusi päivä…

Steiner puolestaan uskoo taian olemassaoloon ja siihen, että se on mahdollista säilyttää. Hänen mukaansa ajattelu on osa todellisuutta, joka on olemassa ennen ihmisen fyysistä olemusta ja sen jälkeen. Mitä tapahtuu, kun ajattelu inkarnoituu, asettuu, ihmiseen? Jos ihminen ei mieti sitä, kuka hän todella on – sitä, mikä on ennen fyysistä olemusta ja jatkuu sen jälkeen – taika häviää, merkitys katoaa. Steiner siis integroi sakraalin elementin ”maalliseen” ajattelun kautta.

Donner-instituutti on erinomainen paikka pohtia omaa kiinnostuksenkohdettani kirjailija Olly (Olga) Donneria (1881–1956), sillä Olly Donner lahjoitti puolisonsa Unon kanssa pariskunnan omaisuuden instituutin perustamista varten. Olly ja Uno Donner tunsivat Steinerin henkilökohtaisesti, ja viettivät paljon aikaa antroposofian keskuksessa Goetheanumissa. Olly Donner eli läpi molemmat maailmansodat, mutta säilytti tunteen elämän merkityksellisyydestä. Rikkaan suvun perijättärellä oli toki mahdollisuus saada kaikki maallinen hyvä, mitä mieli teki, mutta hän kaipasi elämäänsä syvempää sisältöä. Olly Donnerille antroposofia ja siihen pohjaava taide olivat tärkeitä tekijöitä elämän taianomaisuuden, lumouksen, säilyttämisessä. Vuonna 1951 julkaistussa haastattelussa jo iäkäs kirjailija sanoo: ”Rakkaus siihen ihmeelliseen, joka on kohdannut ja kohtaa minua, sammuttamaton halu kulkea elämän tutkimusmatkalla, yrittää ymmärtää sitä, mikä ei vaikuta ymmärrettävältä — tekee jokaisesta päivästä rikkaan.” (Käännös minun). Olly Donner koki, että ihmisen on etsittävä lakkaamatta, etsittävä avainta salattuun olevaisessa. Hän uskoi “sivuteihin”, jotka vievät vakaumuksensa seuraajan ohi tyhjän höpinän ja “triviaalin pikkusilpun” – hänelle  maailma oli täynnä pyhää, täynnä taikaa ja lumousta, kun sitä vain osasi etsiä.

-Jasmine Westerlund

Uuden etsijät -hankkeen verkkosivu avattu!

Uuden etsijät on monitieteinen hanke, joka tutkii suomalaisen kulttuurisivistyneistön parissa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tapahtunutta uskonnolista ja aatteellista murrosta.

Verkkosivuilla voit seurata hankkeen edistymistä. Täällä julkaistaan myös tietoja hankkeeseen ja sen aihepiiriin liittyvistä tapahtumista, kuten näyttelyistä, julkaisuista, konferensseista ja esitelmistä.